Foomka Xubnimada ama deeq-bixinta


Taswiiro kowdka

Soo Dhowoow!

Bartani waxay ku jirtaa dib-u-dhis laxaad le. Waxa ku soo kordhay ilo-hogaamin cusub, afaf kala duwan, isticmaal ka dhib yar kii hore oo u janjeedha xagga mobaylada iyo lashaqayn aaladaha wax u akhriya dadka baahida gaarka ah qaba ayaa ah himilooyinkayaga cusub.

Imika ahaan, hawshii fari kama qodna